"


Αλλάζουν τα πάντα στην έκδοση άδειας οδήγησης


Σε πέντε ημέρες η χορήγησή της, τα κριτήρια για τους 17αρηδες


Η οριστική απόφαση για τη χορήγηση διπλώματος οδήγησης θα λαμβάνεται σε πέντε ημέρες από τη δοκιμασία και αφού έχει εξεταστεί όλο το οπτικοακουστικό υλικό, ενώ τα εξέταστρα ορίζονται σε 15 ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, κάθε υποψήφιος οδηγός θα υποβάλλεται πρώτα στη θεωρητική εξέταση και εφόσον επιτύχει θα ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, η οποία θα διενεργείται σε δύο στάδια, ακόμα και την ίδια ημέρα.

Το ένα στάδιο προβλέπει πορεία ενώ το δεύτερο θα εξετάζει τις δεξιότητες οδήγησης, σε περίπτωση που κάποιος αποτύχει στο δεύτερο στάδιο θα υπάρχει επανεξέταση και στο πρώτο.

Η όλη διαδικασία θα καταγράφεται υποχρεωτικά από οπτικοακουστικά μέσα καθ' όλη τη διάρκειά της, αλλιώς είναι άκυρη. Η θεωρητική και η πρακτική εξέταση θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο ενώ το ζευγάρι εξεταζόμενου και εξεταστή θα προκύπτει από ηλεκτρονική κλήρωση λίγο πριν την εξέταση.

Παράλληλα ορίζεται ότι οι εξεταστές θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης, οι εξετάσεις θα διενεργούνται εντός ωραρίου ενώ δίνεται λύση και για την αμοιβή τους από τον περασμένο Μάιο.

Όσο αφορά τους 17άρηδες με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται η συνοδευόμενη οδήγηση για τους 17χρονους, αφού πρώτα περάσουν τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και επιτύχουν σε όλες τις εξετάσεις. Η άδεια οδήγησης που θα τους χορηγείται θα είναι βεβαίωση δυνατότητας οδήγησης με συνοδό, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών, να έχει δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια και να μην του έχει καταλογιστεί κανένας βαθμός ποινής στο point system. Ο ανήλικος θα πρέπει να έχει ειδική ασφαλιστική κάλυψη ενώ θα λάβει την οριστική άδεια οδήγησης μόλις συμπληρώσει τα 18 χρόνια.

Τέλος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπονται και παραβάσεις που αφορούν τον υποψήφιο οδηγό, τον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης, τον εκπαιδευτή οδηγών, το δάσκαλο (σχολή οδηγών), τον εξεταστή καθώς και τον αξιολογητή και κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς του του παραπτώματος σε πολύ σοβαρή, σοβαρή και ελαφρά, τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 100ευρώ και θα φτάνουν μέχρι και τις 6.000ευρώ.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ