"


9 Ιανουαρίου- Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία των σχολικών μονάδων στον Δήμο Άργους Ορεστικού


Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

έχοντας υπόψη

1. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή μας,

2. Τα δελτία πρόγνωσης καιρικών φαινομένων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ε.Μ.Υ., καθώς και έγκυρων διαδικτυακών τόπων πρόγνωσης καιρικών φαινομένων,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

αποφασίζει:

την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού, την Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019.

Ο Βρεφικός και οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ