"


Υποχρεώσεις Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Π.Ε. Καστοριάς


Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι:


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιδοτούμενοι νεφροπαθείς τελευταίου σταδίου  χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και μεταμοσχευμένοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κάθε εξάμηνο Υπεύθυνη Δήλωση με αναφορά σε αυτήν «της εξακολούθησης των λόγων δικαιώματος επιδότησης».

 Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να συντάσσονται από τη Υπηρεσία κάθε χρόνο «αναθεωρητικές καταστάσεις» οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία του προηγούμενου χρόνου που καταρτίζονται κάθε εξάμηνο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591/τ.Β΄/13-8-1982), παρακαλούνται οι δικαιούχοι του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων του Νομού Καστοριάς, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους στην Υπηρεσία, για να καταθέσουν την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας του επιδοτούμενου η Υπεύθυνη Δήλωση θα κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας την ταυτότητα του, αλλά και την ταυτότητα του δικαιούχου του επιδόματος. 

Η κατάθεση των δηλώσεων θα γίνεται από 26 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 στην προαναφερθείσα Υπηρεσία.

Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,  ισόγειο, γραφείο 11, τηλέφωνο 2467350217 , αρμόδιος υπάλληλος  Παγούνης Νίκος και στον 2ος όροφο, γραφείο 13, τηλέφωνο 2467350284, αρμόδια υπάλληλος Ρεσίνη Σοφία.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ