"


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ- Κτηματολόγιο και έναρξη υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας


Κτηματολόγιο και έναρξη υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας


Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικά αφορά :
Στην Π.Ε. Γρεβενών όλους τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, εκτός από αυτούς στους οποίους λειτουργεί ήδη κτηματολόγιο (Γρεβενών, Καρπερού, Φελλίου)

Στην Π.Ε. Καστοριάς όλους τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, εκτός από αυτούς στους οποίους λειτουργεί ήδη κτηματολόγιο (Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Μεσοποταμίας – Κολοκυνθούς, Νέας Λεύκης, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Δισπηλιού και Αμπελοκήπων)

Στην Π.Ε. Φλώρινας όλους τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, εκτός από αυτούς στους οποίους ήδη λειτουργεί κτηματολόγιο (Φλώρινας, Αμυνταίου, Βαλτονέρων, Πεδινού, Λεβαίας, Ανταρτικού, Αγίου Αχιλλείου, Καλλιθέας, Λαιμού, Λευκώνος, Πλατέος)

Η υποβολή και συμπλήρωση της δήλωσης για το Κτηματολόγιο είναι μια σοβαρή και σημαντική  διαδικασία και προτείνεται οι πολίτες αν επιθυμούν και κρίνουν απαραίτητο  να απευθυνθούν σε αρμόδιους επιστήμονες όπως Τοπογράφους και Πολιτικούς Μηχανικούς κλπ. Υπενθυμίζεται ενδεικτικά σύμφωνα με δημοσιεύματα πως σε περιοχές που το Κτηματολόγιο βρίσκεται σε φάση ανάρτησης χιλιάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα τους είτε επειδή αυτά δεν δηλώθηκαν είτε δεν δηλώθηκαν σωστά.

Επισημαίνεται ότι , αν και δεν είναι υποχρεωτική η επισύναψη Εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΓΣΑ 87,  αποτελεί μια σοβαρή μελέτη μηχανικού η οποία εξασφαλίζει με επιστημονικό τρόπο το σχήμα, τη θέση και το εμβαδό του ακινήτου. Αντιθέτως, ο απλός γεωγραφικός εντοπισμός ( σκαρίφημα, GPS χειρός - κινητό, αναγνώριση από αεροφωτογραφία) δεν κατοχυρώνει τα παραπάνω με απόλυτο τρόπο. Επίσης συμβάλλει στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου με ορθό τρόπο και εξασφαλίζει ότι δε θα προκύψουν χωρικά προβλήματα στο μέλλον.

Αναφέρεται πως το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35€ για δικαιώματα σε κύριους χώρους και αγρούς  και 20€ για δικαιώματα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης)  το οποίο πληρώνεται μόνον σε Τράπεζα μετά την υποβολή της δήλωσης στο Επίσημο Γραφείο Κτηματογράφησης και την έκδοση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ