"


Πρόωρη συνταξιοδότηση- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης στους πρώην ασφαλισμένους του ΙΚΑ είναι να υπάρχουν ανά έτος 100 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.Μέχρι πριν από λίγο καιρό, λαμβάνονταν υπόψη μόνο οι ημέρες πραγματικής εργασίας ή προαιρετικής ασφάλισης.

Με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας να δυσκολεύουν πολύ λόγω της κρίσης, παρατηρήθηκα ότι πολύ μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων αδυνατούσε να παραμείνει ενεργός στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, κάτι που ήταν βασική προϋπόθεση ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να αιτηθεί σύνταξη.

Οι νέες ρυθμίσεις

Παλαιότερα ο χρόνος ασφάλισης λόγω ανεργίας δεν ήταν κάτι που μπορούσε να προσμετρήσει κανείς στις 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Πλέον δίνεται αυτή η δυνατότητα.

Το ίδιο ισχύει και για το χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας. Πλέον μπορεί να συνυπολογιστεί στις 100 ημέρες, διευκολύνοντας στη μειωμένη συνταξιοδότηση.

Ποιούς αφορούν;

Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που μπορούν να ωφεληθούν από τις ρυθμίσεις είναι :

-Γυναίκες που συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2011-2012 με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 100 ανά έτος την τελευταία πενταετία.
-Άνδρες που συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος της ηλικίας τους με μειωμένη σύνταξη και 4.500 ένσημα, επίσης με 100 ανά έτος την τελευταία πενταετία.
-Γυναίκες στο 62ο έτος με μειωμένη και 4.500 ένσημα
-Γυναίκες που συνταξιοδοτούνται με μειωμένη που είχαν 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012
-Άνδρες που συνταξιοδοτούνται με μειωμένη και είχαν 10.000 ένσημα έως το 2012.

Πάντως, ακόμα και με τις νέες ρυθμίσεις, είναι γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Πηγή: Ημερησία

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ