"


Οι νέες ρυθμίσεις για τα δασικά αυθαίρετα - Πώς να αποφύγετε τις κατεδαφίσεις

Με τη λύση της προσωρινής "τακτοποίησης" έως και 40 χρόνια μέσω του δασικού ισοζυγίου και της πληρωμής προστίμων έως και σε 100 δόσεις με εκπτώσεις στην περίπτωση της πρώτης κατοικίας ή της εφάπαξ αποπληρωμής


επιχειρεί να επιλύσει τον δύσκολο γρίφο των αυθαιρέτων το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το σχέδιο νόμου για τις "οικιστικές πυκνώσεις", το οποίο παρουσιάστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Σταθάκη και τον αναπληρωτή υπουργό, Σωκράτη Φάμελλο και θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου 2019, δίνει διορία δύο ετών στους ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις προκειμένου να υπαχθούν στον νόμο και να επιτύχουν αναστολή των κατεδαφίσεων και των διοικητικών κυρώσεων, χωρίς ωστόσο να δίνει τη δυνατότητα μεταβίβασης των ακινήτων δεδομένου ότι η περιοχή δεν αποχαρακτηρίζεται.

Στον αέρα παραμένουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 24 δήμων, οι οποίοι παρά τις επίμονες εκκλήσεις του υπουργείου δεν έδωσαν οριστικά περιγράμματα των οικισμών προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μετά την υπαγωγή στον νόμο των οικιστικών πυκνώσεων, εκκρεμείς ποινικές διώξεις αναστέλλονται και μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου παύουν. Συγκεκριμένα προβλέπεται αναστολή κατεδαφίσεων και λοιπών κυρώσεων:

- Για 40 χρόνια για όσα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας έχουν αναγερθεί πριν από τις 11 Ιουνίου 1975
- Για 25 χρόνια για όσα έχουν ανεγερθεί μετά την 11η Ιουνίου 1975 και μέχρι την 28η Ιουλίου 2011 που αποτελεί και την "κόκκινη γραμμή" πέραν της οποίας δεν προβλέπεται η νομιμοποίηση κανενός αυθαιρέτου.

Ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου αποδεικνύεται με αεροφωτογραφία, ενώ συμπληρωματικά και μόνο εφόσον δεν υπάρχει αεροφωτογραφία για κτίρια προ του '75 μπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα του Δημοσίου και κυρίως δασικών υπηρεσιών.

Παράβολο

Η αίτηση υπαγωγής του αυθαιρέτου γίνεται στο πληροφοριακό σύστημα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" με την πληρωμή παραβόλου 250 ευρώ. Από την ημερομηνία αυτή ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία είναι:

Αίτηση υπαγωγής

Τεχνικές εκθέσεις δασολόγων και μηχανικών
Δηλώσεις εντύπου Ε9
Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου
Το νομοσχέδιο προβλέπει δειγματοληπτικό έλεγχο του 30% των δηλώσεων.

Η πληρωμή του προστίμου μπορεί να γίνει σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 100 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο το κτίριο εντός της πύκνωσης όσο και τον καταληφθέντα χώρο και τις συνοδεύουσες κατασκευές. Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται βάσει αλγορίθμου με τον συνυπολογισμό μεταβλητών όπως η αξία του δάσους, το κόστος αναδάσωσης, η έκταση εκχέρσωσης, η τιμή της πλησιέστερης ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου, η παλαιότητά του και το κόστος εργασιών των συνοδευουσών κατασκευών, ενώ σε αυτά προστίθεται ένα σταθερό ποσό 1.000 ευρώ που καλύπτει τη συνολική ευθύνη για τις υποδομές της οικιστικής πύκνωσης. Ανώτατο όριο καθυστέρησης στην καταβολή του προστίμου ορίζονται οι πέντε μήνες, καθώς μετά το αυθαίρετο εκπίπτει της υπαγωγής και επανέρχονται οι κυρώσεις και ο κίνδυνος της μπουλντόζας.

Και στις περιπτώσεις των δασικών αυθαιρέτων πάντως θα εξακολουθήσει να ισχύει το δικαίωμα της αυτοκατεδάφισης εντός 30 ημερών από τον εντοπισμό τους από τον ελεγκτή με την πληρωμή παραβόλου ύψους 500 ευρώ.

Πηγή: Έθνος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ