"


Ο Δήμαρχος Καστοριάς για την έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2019

Τοποθέτηση Δημάρχου Καστοριάς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα.

«Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2019»

Πάντα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους αποτελεί κορυφαίο γεγονός.

Υπό την έννοια αυτή, θα πρέπει να περιγράφει την πραγματικότητα, δίχως εξωραϊσμούς, με βάση την αντικειμενικότητα και την αλήθεια.

Απαράβατος κανόνας σε προσωπικό επίπεδο, είναι η επιδίωξη της ωφελιμότητας του κοινωνικού συνόλου και των εργαζομένων και όχι ο εξωραϊσμός ή εικονική επιδίωξη που εμπεριέχει την στείρα και αλαζονική φιλαρέσκεια.

Επί του προκειμένου λέμε και έτσι είναι.

Πως ο προϋπολογισμός είναι:

1)ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ.

Ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα της εποχής μας και προσαρμόζεται με ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στους δημότες.

2)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

Παρ’ όλες τις παθογένειες και την γραφειοκρατία εξασφαλίζει την λειτουργικότητα του Δήμου.

Μισθοδοσία
Πάγιες ανάγκες
Καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις
Λειτουργικότητα των δομών του Δήμου.
3)ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ.

Δεν επιβαρύνει τους πολίτες, με αύξηση τελών φωτισμού και καθαριότητας.
Εξασφαλίζει και προβλέπει μέσω της Πρόνοιας δράσεις επ΄ ωφελεία των δημοτών που έχουν ανάγκη.
Εξασφαλίζει την λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου επ΄ ωφελεία των Δημοτών.
4) ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προβλέποντας αντίστοιχα κονδύλια για τις παρεμβάσεις στις υποδομές και στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. {Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό, Μουσικό Γυμνάσιο, Ειδικό Σχολείο}.

5) ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

6) ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Μέσω προγραμματισμένων εκδηλώσεων-εκφράσεων ποιότητας. Αναφέρομαι στο Φεστιβάλ της Αυλής, στην έκθεση Λ. Παπάζογλου και όλων των άλλων παραδοσιακών εκδηλώσεων στο κέντρο και στην περιφέρεια.

7) ΦΙΛ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

Μέσω των προβλεπόμενων για την διευκόλυνση των αγροτών {Αγροτική οδοποιία-καθαρισμός ρεμάτων, υδατόπυργοι }.

8) ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

Μέσω του ήδη ψηφισθέντος Τεχνικού Προγράμματος και όσων αυτό προβλέπει και της ισόρροπης κατανομής του στο κέντρο και την περιφέρεια.
Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ για το Πνευματικό Κέντρο.
Μέσω των προβλεπόμενων έργων από:
Το Π.Δ.Ε
Τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ
Την Β.Α.Α.
Το INTERREG
Το ΕΣΠΑ
Το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Το LEADER
Την αξιοποίηση της ΣΑΤΑ
Τα ανταποδοτικά του ΤΑΠ.

Μέσω προγραμματικών συμβάσεων για απαραίτητα μεγάλα έργα, όπως το νέο Κλειστό Γυμναστήριο και της αλλαγής του ηλεκτροφωτισμού σε LED.

Με αίσθηση ευθύνης η επόμενη Δημοτική Αρχή, θα έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει όσα αυτή η Δημοτική Αρχή οραματίστηκε, σχεδίασε και ετοίμασε, επ΄ ωφελεία των Δημοτών της Καστοριάς.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ