"


Καταβολή δωρόσημου Χριστουγέννων 2018 (εργατοτεχνίτες οικοδόμοι)

Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι η πληρωμή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 θα διενεργηθεί:


 Α) με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού  για όσους οικοδόμους έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό

 Β) μέσω Περ/κων ή Τοπικών  Υποκαταστημάτων Μισθωτών του ΕΦΚΑ στο χρονικό διάστημα από 21/12/2018 μέχρι 10/01/2019, κατά τις ημερομηνίες

 21,27,28/12/2018 3,4,9,10/01/2019 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:


  •     Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  •     Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
  •     Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
  •     Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ

 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ