"


Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)


Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών (δημοτικών και περιφερειακών) εκλογών και των εκλογών

για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019.

Σύμφωνα με την αρ.28/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών (δημοτικών και περιφερειακών) εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο Εκλογών του Δήμου Καστοριάς για να καταθέσουν την αίτηση για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

Πληροφορίες: Ελένη Μπόραβου τηλ.2467351118
και Αθανάσιος Μπούσιος τηλ.2467351109

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ