"


Πρόσκληση συμμετοχής στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο “ο Αϊ Βασίλης των ευχών”

Ο Δήμος Καστοριάς έχοντας υπόψη την 19/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου «ο Αϊ Βασίλης των ευχών»


που θα γίνει στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται για την λειτουργία Ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα πάρκ , παγοδρόμιο ) να προσκομίσουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειοδοτήσεων  του Δήμου Καστοριάς,  έως την Παρασκευή 06-12-2018.

1.Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στον «Αϊ Βασίλη των ευχών», δηλώνοντας ταυτόχρονα και την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας και κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών(λουνα παρκ , παγοδρόμιο)

2.Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3.Δημοτική ενημερότητα

Το χρονικό διάστημα της άσκησης της υπαίθριας δραστηριότητας θα είναι από 10/12/18 έως 09/01/19.
 
   Η συμμετοχή  στο Χριστουγεννιάτικο Θεματικό Πάρκο «ο Αϊ Βασίλης των ευχών» του Δήμου Καστοριάς συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων της αριθ.19/2018 απόφασης κανονισμού λειτουργίας, του Ν.4497/17 και των σχετικών διατάξεων .
                                                                                                             Η Αντιδήμαρχος Καστοριάς
                                                                                                                    Πετσάλνικου Άννα
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ