"


Ορκωμοσία αποφοίτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) - ΤΕΙ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, προσκαλεί το κοινό να τιμήσει με την παρουσία του την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων των  Τμημάτων της Σχολής


στην Κοζάνη, που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο « Σπύρος Αρσένης », ως εξής :

10:00 . Τμήμα  Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.  και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε με εισαγωγικές κατευθύνσεις  Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.  και  Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε

11:30 . Τμήμα  Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε με εισαγωγικές κατευθύνσεις Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. και  Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. 

13:15. Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ο  Κοσμήτορας της  Σ.Τ.ΕΦ.
Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ