"

 


 


Ημερίδα για την Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση από την ΕΕΤΑΑΗ Ε. Ε. Τ. Α. Α. προσκαλεί τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε ημερίδα


Η ημερίδα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:30 στην Αίθουσα Κοβεντάρειο (Χαρισίου Μούκα 7, Κοζάνη) με θέμα: «Απλούστευση διαδικασιών- Ψηφιακή αυτοδιοίκηση».

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Αναδιοργάνωση & διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020

Πρόγραμμα  Εργασιών
09:30 - 10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων             
10:00 - 10:45 Παρουσίαση πλαισίου Ημερίδας και Έργων ΕΕΤΑΑ
Γκοτσόπουλος Θ.,  Διευθύνων Σύμβουλος  ΕΕΤΑΑ
 Χαιρετισμοί
Νοτοπούλου Κ., Υφυπουργός  Μακεδονίας Θράκης
Καρυπίδης Θ., Περιφερειάρχης Δυτικής  Μακεδονίας 
Βοσκόπουλος Ι., Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής  Μακεδονίας & Δήμαρχος Φλώρινας
Τσιάμης Ι.,  Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης ΚΕΔΕ 
Μιχαλάκης Χ., Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής  Δ.Σ. ΕΝΠΕ,  Αντιπεριφερειάρχης  Τρικάλων
10:45 – 12:15  Εισηγήσεις
Συντονιστής: Γούπιος Ι., Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ
 Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Λίτσος Η.,  Υπεύθυνος  Τομέα Οργάνωσης ΕΕΤΑΑ
Διαχείριση αλλαγής - Συμμετοχή και Δικτύωση των στελεχών της ΤΑ
 Γούπιος Ι., Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ
Παρουσίαση  καλής πρακτική Δήμου Κοζάνης  «Προτυποποίηση Διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Πιστοποίηση με ISO 9001:2015» Μπουγιοτόπουλος Β. Γενικός Γραμματέας,  Kακουλίδης  Δ.  Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Παρουσίαση  καλής πρακτικής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Μεταφορών Περιφέρειας  Κρήτης
Στέλεχος Περιφέρειας Κρήτης 
 12:15 – 12:45 Συζήτηση
13:00 – 14:00 Συνάντηση εργασίας με στελέχη της Περιφέρειας  και την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας  ΔήμωνCreated and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ