"


Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του φαινομένου δυσχρωματισμού της Βεγορίτιδας

Η παρουσίαση της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων για το φαινόμενο δυσχρωματισμού στη λίμνη Βεγορίτιδα, θα πραγματοποιηθεί σε ημερίδα που διοργανώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,

την Παρασκευή 30/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αμυνταίου.


Η τελική έκθεση περιλαμβάνει το σύνολο των έκτακτων διερευνητικών μετρήσεων που διεξήχθησαν στη λίμνη Βεγορίτιδα εξαιτίας του φαινομένου δυσχρωματισμού που εμφανίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σε στενή συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ-Δ), συντονισμένα προχώρησαν στη λήψη αποφάσεων και ενεργειών, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις αιτίες εμφάνισης του φαινομένου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο πρόγραμμα «LIFE-IP 4 NATURA» το πρώτο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP 4 NATURA, για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας, θα δώσει έμφαση στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος μέσω της Πιλοτικής Εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου NATURA 2000,  στα συστήματα NATURA 2000 των λιμνών Βεγορίτιδας, Πετρών, Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας καθώς χρήζουν άμεσης προστασίας λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν από διαχειριστικής και οικολογικής άποψης.

Στην ημερίδα η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό, κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Δείτε την πρόσκληση που ακολουθεί:

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ