Εκδήλωση-πρόγραμμα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ


«Το ισχύον καθεστώς στις εργασιακές σχέσεις και στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
18:00 - 18:30 Προσέλευση – Εγγραφές

18:30 - 18:45 Χαιρετισμός – Εισήγηση:
Μαλέας Γεώργιος – Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Καστοριάς

18:45 - 19:00 Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων 

19:00 – 19:45 Εισήγηση Βέργου Σοφίας-Άννας, Υπεύθυνης της νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με τίτλο:
"Η διαμόρφωση του νέου τοπίου στις εργασιακές σχέσεις"

19:45 - 20:00 Εισήγηση Τσώνου Βασιλικής, Νομικής συνεργάτη – μέλους της ομάδας νομικών του έργου με τίτλο:
"Το ισχύον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό πλαίσιο"

20:50 –21:20 Τοποθετήσεις – Συζήτηση

21:20 – 21:30 Συμπεράσματα – Λήξη εκδήλωσης

*Η εκδήλωση  οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων».Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ