"

 


Αποχαιρετιστήρια Επιστολή Του Ταξίαρχου ε.ο.θ. ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆Η Ευθυµίου

Σήµερα 13/11/2018 µετά από 30 χρόνια ενεργής δράσης στην Ελληνική Αστυνοµία ο
κύκλος αυτός ολοκληρώθηκε.


Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπώσω τα
συναισθήµατά µου, οφείλω όµως να επισηµάνω ότι νιώθω περήφανος που
υπηρέτησα στο Σώµα αυτό.

Αποχωρώντας λοιπόν από την Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση
∆υτικής Μακεδονίας και από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, αισθάνοµαι
την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους αστυνοµικούς, ειδικούς φρουρούς και
πολιτικούς υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Μακεδονίας, για την άριστη και
εποικοδοµητική συνεργασία µας.

Αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας το έργο και την προσφορά σας, είµαι
πεπεισµένος πως παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες υπό τις οποίες
πολλές φορές καλείστε να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας, θα συνεχίσετε µε
την ίδια θέληση, την ίδια αποφασιστικότητα, το ίδιο αίσθηµα χρέους και
ευθύνης την αποστολή σας, έτσι ώστε να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το
αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών της ∆υτικής Μακεδονίας.

Ιδιαιτέρως, θέλω να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Καστοριάς για τις συνεχόµενες επιτυχίες και τα
εξαιρετικά αποτελέσµατα που καταφέραµε, κατά τη διάρκεια της θητείας µου
ως ∆ιευθυντής Αστυνοµίας Καστοριάς. Αποτελέσµατα ούτε τυχαία, ούτε
επιφανειακά, ούτε ευκαιριακών συγκυριών, αντιθέτως αυτά οφείλονταν στο
ζήλο, στην εργατικότητα, στον επαγγελµατισµό στο υψηλό αίσθηµα ευθύνης
που επιδεικνύατε καθηµερινά και στην άψογη συνεργασία όλων µας.
Θέλω να γνωρίζετε ότι φεύγω ικανοποιηµένος και µε την αίσθηση ότι
κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων µου.
Παίρνω µαζί µου µόνο τις καλές αναµνήσεις, που είναι άλλωστε είναι και οι
περισσότερες και πιστεύω ότι στάθηκα αντάξιος των προσδοκιών σας, ότι
ήµουνα κοντά σε όσους µε χρειάστηκαν υπηρεσιακά αλλά και προσωπικά.

Σε όλο το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
∆υτικής Μακεδονίας εκφράζω την εκτίµηση µου και το σεβασµό µου και
εύχοµαι σε όλους εσάς και τις οικογένειες σας υγεία, ατοµική και οικογενειακή
ευτυχία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλες τις θρησκευτικές, πολιτικές,
στρατιωτικές, δικαστικές και λοιπές Αρχές, καθώς και τις συνδικαλιστές
ενώσεις της ∆υτικής Μακεδονίας για την ουσιαστική και εποικοδοµητική
συνεργασία για το καλό της κοινωνίας και του αστυνοµικού προσωπικού, το
δηµοσιογραφικό κόσµο για τον αντικειµενικό τρόπο κάλυψης των θεµάτων
αστυνοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και όλους τους πολίτες της ∆υτικής
Μακεδονίας για την εµπιστοσύνη τους στο πρόσωπό µου. 
Θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στη σύζυγό µου και στα παιδιά µου,
οι οποίοι µε στερήθηκαν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων µου όλα αυτά
τα χρόνια, δείχνοντας την κατανόησή τους.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνοµικό
∆ιευθυντή ∆υτικής Μακεδονίας και να του ευχηθώ καλή επιτυχία και δύναµη
στα νέα του καθήκοντα.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ