"

ΕΠO: Υποχρεωτική η Κάρτα Υγείας Αθλητή από Δευτέρα 8/10

Πονοκέφαλος για τις ΕΠΣ και τις ομάδες!!
Δεν τους έφτανε η υποχρέωση να τρέχουν στα ΚΕΠ και στα Αστυνομικά Τμήματα, για να θεωρήσουν τις δηλώσεις συναίνεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
ήρθε η κοινή υπουργική απόφαση για την υποχρεωτική έκδοση κάρτας υγείας να βάλει στην ταλαιπωρία τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, όπως και τους αθλητές όλων των αθλημάτων.
Το έγγραφο που έστειλε σήμερα η ΕΠΟ στην ΕΠΣΔ ενημερώνει για την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τα νέα δεδομένα μέχρι τις… 9 Οκτωβρίου, χωρίς να διευκρινίζει αν καλύπτονται οι ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη περάσει από ιατρικές εξετάσεις και συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις υγείας των σωματείων.

Καμία παράταση δε δόθηκε για τη κάρτα υγείας αθλητή και έτσι από Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 (!) όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να διαθέτουν τη ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ακόμα και για να λάβουν μέρος σε προπονήσεις!

Φυσικά αυτό είναι πρακτικά αδύνατο και κανείς δε γνωρίζει τι θα γίνει καθώς κανονικά οι ομάδες θα πρέπει να σταματήσουν τις προπονήσεις σε αθλητές που δε διαθέτουν τη Κάρτα Υγείας αλλά και να μη συμμετάσχουν σε αγώνες.
Σύμφωνα με το νόμο υπάρχουν νομικές κυρώσεις στις ομάδες που επιτρέπουν αθλητές να προπονούνται χωρίς τα κάρτα υγείας.

Επίσης ο διαιτητής δε θα επιτρέπει στον αθλητή που δε τη διαθέτει να αγωνιστεί.
Η κάρτα αφορά επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιστές (δηλάδή όλους).
Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε σχετικά:
Με βάση την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/38661 1/ 15976/ 1417 152/3-8-2018 του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισµού θεσπίζεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή για όλες τις ομοσπονδίες.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία προχώρησε στην έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή την οποία σας στέλνει προκειµένου να προχωρήσετε στις δικές σας ενέργειες.
Η παραπάνω κάρτα εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:
α) Κλινική Εξέταση, β) Ατομικό και οικογενειακό Ιατρικό ιστορικό και γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκομείων, υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δηµόσιο ή µε ΝΠΔΔ, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση ΕΚΑΕ.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται στην κάρτα υγείας, η οποία είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προπονήσεις και στους αγώνες.
Είναι προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται μόνο στην κατοχή του. Αυτό θα προσκοµίζεται στο διαιτητή του αγώνα και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στον αγώνα.
Η εφαρμογή της κάρτας υγείας σε αγώνες και προπονήσεις αρχίζει από τις 9 Οκτωβρίου 2018

Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση:
1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Περιεχόμενο
1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή
γ) Έτος γέννησης
δ) Άθλημα
ε) Φωτογραφία
στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
ζ) Α.Μ.Κ.Α.
η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες)
θ) Βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Έκδοση και Ισχύς
1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.
Η έκδοση και ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.
2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων: α) Κλινική εξέταση β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1 του άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

Θεώρηση
1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.
2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.Έναρξη ισχύος από 09/10/2018 , οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμης τους και την έκδοση των Καρτών Υγείας των αθλητών τους.
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ