"

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 17/10/2018 και ώρα 20:30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Προτάσεις Μελών Ε.Ε.
3) Έναρξη σχολής διαιτησίας.
4) Συνάντηση - ενημέρωση με πρόεδρο επιτροπής διαιτησίας.
5) Ορισμός 3ης φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
6) Ενημέρωση ταμείου.
7) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
8)Αποφάσεις για αγωνιστικά θέματα.
9) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.
 Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ