"

Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς έλαβε την παρακάτω υπ’ αριθ. 340/18 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: 
«Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την εφαρμογή μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση) στην είσοδο της Τ. Κ. Λεύκης του Δήμου Καστοριάς».

Αποφάσισε ομόφωνα

Εξέδωσε Κανονιστική Απόφαση για την εφαρμογή μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην είσοδο της Τ. Κ. Λεύκης του Δήμου Καστοριάς, όπου θα τοποθετηθούν κατακόρυφα και οριζόντια μέσα σήμανσης, (όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα του εισηγητικού μέρους της παρούσας απόφασης) και συγκεκριμένα:

Α) Για την κατακόρυφη σήμανση θα τοποθετηθούν:

τέσσερις (4) ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) Υποχρεωτική διακοπή πορείας
δύο (2) ρυθμιστικές πινακίδες (P-7) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα
δύο (2) ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-52δ) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου
δυο (2) ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-32) Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των 50 χλμ/ώρα
δύο (2) πινακίδες (K-15) Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών

Β) Για την οριζόντια σήμανση θα τοποθετηθούν:

δύο διαγραμμισμένες διαβάσεις και ζέβρα εισόδου

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ