"


ΕΟΠΥΥ: Σε ποιες περιπτώσεις αναλαμβάνει δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν την περίθαλψη εκτός Ελλάδας δίνει ο ΕΟΠΥΥ στην ιστοσελίδα του.


 
Διαβάστε αναλυτικά:
Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος/η Ελληνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσω για έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Απάντηση: Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκετε.
Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην διεύθυνση http://www.eopyy.gov.gr/EuropeanHealthInsurance/Index?a_Language=el-GR (θα επιλέξετε το σημείο που αναφέρει «πού θα εκδώσω ΕΚΑΑ πριν ταξιδέψω» και στη συνέχεια θα επιλέξετε «φορείς που εκδίδουν ΕΚΑΑ»), όπου επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ΕΚΑΑ.

Ερώτηση: Τι κάλυψη έχω ταξιδεύοντας σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Απάντηση: Η ΕΚΑΑ είναι μία κάρτα, που εκδίδεται δωρεάν και σου εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη δημόσιου συστήματος υγείας σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού, κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε οποιοδήποτε από τα 28 κράτη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η περίθαλψη παρέχεται κάτω από τους ίδιους όρους και στο ίδιο κόστος με εκείνα των ασφαλισμένων της χώρας αυτής.
Η ΕΚΑΑ επίσης καλύπτει παροχές υγείας σε είδος για προ-υπάρχουσες ή χρόνιες παθήσεις και για ότι σχετίζεται με εγκυμοσύνη, με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός της διαμονής δεν είναι η λήψη περίθαλψης ή ο τοκετός.

Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις αναλαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό;
Απάντηση: Ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Οργανισμού και με θετική γνωμάτευση Υγειονομικού Οργάνου, όταν ο ασφαλισμένος

– Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα, είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης που απαιτείται, είτε γιατί στη χώρα μας υπάρχει ελλιπής εμπειρία, και είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη διάγνωση και θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό (και δεν αποτελεί πειραματική ή ερευνητική μέθοδο).
– Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα έγκαιρα και εντός χρόνου ιατρικά αιτιολογημένου.
– Πάσχει από σοβαρό νόσημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί εσπευσμένη αναχώρηση στο εξωτερικό, χωρίς προηγούμενη έγκριση
– Νοσήσει και του προσφερθούν υγειονομικές υπηρεσίες λόγω αιφνίδιου, βίαιου και αναπότρεπτου συμβάντος, όταν βρίσκεται προσωρινά στο εξωτερικό.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ