Εκδόθηκε η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 4.800.000 €, που αφορά στην χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης της Περιφέρειας, με δικαιούχους τις Εφορείες Αρχαιοτήτων
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων &Τεχνικών Έργων Ηπείρου και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα σχετικά με την Αποκατάσταση / συντήρηση / ανάδειξη μνημείων ώστε να είναι επισκέψιμα – λειτουργικά – εκθέσιμα. Την Διαμόρφωση διαδρόμων για τη διευκόλυνση της ροής των επισκεπτών, εκδοτήρια / φυλάκια εισόδου, έργα προσβασιμότητας ΑμΕΑ, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και κέντρα πληροφόρησης, την Δημιουργία – διαμόρφωση αιθουσών προβολής εκθεμάτων.
 Την Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης επισκεπτών, εγκαταστάσεις υγιεινής, μονοπάτια / διαδρομές (εντός προορισμών) καθώς και την Σήμανση (εντός και περί του πόρου) και παραγωγή υλικού ερμηνείας – προβολής.
Η δράση «Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης», σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικής ικανότητας σε τουριστικούς πόρους και υποδομές που παραμένουν, είτε ημιτελείς, είτε μη προσβάσιμοι από το κοινό. Για το λόγο αυτό, κύριο αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η ολοκλήρωση και κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων, κυρίως στον τομέα του Πολιτισμού, που έχουν γίνει κατά τις προηγούμενες περιόδους.
Υπό την έννοια αυτή προτεραιότητα δίδεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, έναντι της επέκτασης σε νέες περιοχές ιστορικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη έργων στην δράση είναι τα έργα κατά την ολοκλήρωση τους να είναι επισκέψιμα από τους κατοίκους και επισκέπτες της ΠΔΜ.
Επιπλέον, τα έργα που προτείνονται θα πρέπει να είναι εκτός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και εκτός των Σχεδίων Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διαδρομή www.pepdym.gr.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ