280.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο oρεινό οδικό δίκτυο του Γράμμου

Τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση καταπτώσεων και καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Περιβόλι – Πεύκος)»,
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Αντικείμενο του έργου είναι να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις σε τέσσερις θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, στις θέσεις Ζευγοστάσιο, Περιβόλι και από Νεστόριο προς Πεύκο στη θέση του μεγάλου τοιχίου, θα κατασκευασθεί οπλισμένο επίχωμα, με γεώπλεγμα σε διάφορα πάχη, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, καθώς επίσης τεχνικά και τσιμεντοστρώσεις τάφρων.
Στην είσοδο του Πεύκου θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης στην κοίτη του ποταμού, για την αντιστήριξη του δρόμου.

Το έργο, είναι προϋπολογισμού 280.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ