Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων μετά τους εμβολιασμούς του φθινοπώρου 2017

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, γνωστοποιείται  ότι
η περίοδος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας που ακολουθεί τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων για το φθινόπωρο  του 2018, ξεκινά στις 14 Μαϊου 2018 και θα διαρκέσει για δύο (2) μήνες.

     Κατά την συγκεκριμένη περίοδο θα γίνεται δειγματοληψία από ζωντανές αλεπούδες, οι οποίες θα συλλέγονται:
από τα μέλη των συνεργείων δίωξης, τα οποία έχουν ήδη συσταθεί, με απόφαση της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
     Στόχος είναι η συλλογή τριάντα τριών  (33) δειγμάτων αλεπούδων από όλη την έκταση της Π.Ε. Καστοριάς.
     Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τη συλλογή δειγμάτων το έτος 2018, στα πλαίσια της αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας, η διαδικασία θα καθοριστεί με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2018» (θα δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018).
     Στο σχέδιο της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπάρχει σχετική πρόβλεψη έτσι ώστε οι φύλακες θήρας και οι κυνηγοί που φέρουν άδεια θήρας να μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 50 ΕΥΡΩ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας για το έτος 2018.
    Υπενθυμίζεται, ότι στα πλαίσια συλλογής δειγμάτων κατά τη συμμετοχή των φυλάκων θήρας και των κυνηγών σε συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί , δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ κατά τη συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας.

     Επισημαίνεται ότι: καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σε εφαρμογή του προγράμματος της Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας, ζώα τα οποία βρίσκονται νεκρά (αλεπούδες, λύκοι, σκύλοι, γάτες, γουνοφόρα), πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για δειγματοληψία. 
    
     Για τη διαδικασία της αποζημίωσης, μαζί με το κατάλληλα συσκευασμένο δείγμα, θα πρέπει να προσκομίζονται στις κτηνιατρικές αρχές τα ακόλουθα:
1. Έντυπο αποστολής δείγματος κατάλληλα συμπληρωμένο 
2. Αίτημα πληρωμής στο οποίο αναγράφονται: ΑΦΜ και  τραπεζικός 
   λογαριασμός (IBAN) του αιτούντος 
3.Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα (κυνηγός ή φύλακας θήρας ή μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης) και άδεια θήρας σε ισχύ (όποτε απαιτείται).
    
Οι υπεύθυνοι κτηνίατροι του προγράμματος και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

α.α.
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου
Διεύθυνση προσκόμισης θανατωμένων ζώων
Τηλέφωνο επικοινωνίας
1
Γκόγκης Χρήστος
Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας
2467071799  6944724539
2
Δημοπούλου Σμαράγδα
Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας
2467076023  6946781792

   Οι εφημερεύοντες κτηνίατροι, καθώς και οι εφημερίες για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2018, έχουν ως εξής:

Εβδομάδα
Εφημερεύων Κτηνίατρος
Τηλέφωνα επικοινωνίας
14 έως 20 Μαΐου 2018
Δημοπούλου Σμαράγδα
6946781792  2467076023
21 έως 27 Μαΐου 2018
Γκόγκης Χρήστος
6944724539  2467071799
18 Μαΐου έως 03 Ιουνίου 2018
Δημοπούλου Σμαράγδα
6946781792  2467076023
04 έως 10 Ιουνίου 2018
Γκόγκης Χρήστος
6944724539  2467071799
11 έως 17 Ιουνίου 2018
Δημοπούλου Σμαράγδα
6946781792  2467076023
18 έως 24 Ιουνίου 2018
Γκόγκης Χρήστος
6944724539  2467071799
25 Ιουνίου έως 01 Ιουλίου 2018
Δημοπούλου Σμαράγδα
6946781792  2467076023
02 έως 08 Ιουλίου 2018
Γκόγκης Χρήστος
6944724539  2467071799
09 έως 14 Ιουλίου 2018
Δημοπούλου Σμαράγδα
6946781792  2467076023Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ