"


Ανακοίνωση από την Alpha Bank - Ποια τα δικαιώματά σας και πως θα προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα


Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα... 

 Ο Όμιλος Alpha Bank, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των Πελατών του (Φυσικά Πρόσωπα) και σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες του στις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από την 25 Μαΐου 2018.
Εφόσον είσθε Πελάτης της Τραπέζης ή/και των Εταιριών του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα* παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Alpha Bank (www.alpha.gr) ή των Εταιριών του Ομίλου ή οποιοδήποτε Kατάστημα της Τραπέζης, προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με:


  • τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και τις πηγές από τις οποίες συλλέγονται, 
  • τους σκοπούς της κατά περίπτωση επεξεργασίας τους,
  • τους αποδέκτες των δεδομένων σας,
  • τις προϋποθέσεις διαβιβάσεως των δεδομένων σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, 
  • τον χρόνο τηρήσεως των δεδομένων σας, 
  • τα δικαιώματά σας και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα ασκήσετε, και 
• τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ