"


Αγωνιώ..,κείμενο Tου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ

Δεν ταιριάζει σε έναν ορθόδοξο Κληρικό να χρησιμοποιεί τον όρο αγωνία, γιατί έχει την εμπιστοσύνη του στην πρόνοια του Θεού.

Σε αυτή να παραδίδει τον εαυτό του και γι΄αυτήν να διδάσκει εμπειρικά τον λαό του Θεού.
Άλλωστε ο λόγος του Χριστού είναι χαρακτηριστικός :
«Διά τούτο λέγω υμίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε, μηδέ το σώματι υμών τι ενδύσησθε..
Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αυτά..
…ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν..
Μη ουν μεριμνήσητε εις την αύριον˙ η γαρ αύριον μεριμνήσει τα εαυτής˙ αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής»1.
Δηλαδή, «Διά τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε διά την ζωήν σας τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, ούτε διά το σώμα σας τι θα φορέσετε.
Κοιτάξτε τα πτηνά του ουρανού, ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν ούτε αποθηκεύουν, και ο Πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει.
Ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και τότε όλα αυτά θα σας χορηγηθούν.
Μη μεριμνάτε λοιπόν για το αύριο, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει για τα δικά της πράγματα. Φτάνει η στενοχώρια της ημέρας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ