ΒΟΜΒΑ από την ΑΑΔΕ - Οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώνουν τους φόρους

Ακούγεται απίστευτο, αλλά η κατ΄ εξοχήν φοροεισπρακτική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, η ΑΑΔΕ,
θεωρεί πως η μεγαλύτερη απειλή για το έργο της, που είναι η είσπραξη φόρων, είναι «η μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών»!

Δεύτερη απειλή για την ΑΑΔΕ είναι η πολυνομία και οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας. 

Αναλυτικότερα, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2018, που κατήρτισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εκτός  από τους στόχους για τη διενέργεια ελέγχων, την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και τα σχέδια για τις νέες παρεμβάσεις, καταγράφονται και τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της υπηρεσίας.

Εντύπωση προκαλεί πως το πρώτο αρνητικό στοιχείο στη λίστα των «απειλών» για το έργο της ΑΑΔΕ είναι η μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Δηλαδή ομολογεί πως οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους που τους επιβάλλονται με τη φορολογική πολιτική που διαμορφώνει το υπουργείο Οικονομικών κατόπιν υποδείξεων των δανειστών.

Πράγματι, από το 2010 και μετά οι φόροι σε εισόδημα και περιουσία αυξήθηκαν δραματικά, ενώ την ίδια περίοδο τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν τουλάχιστον κατά 30% - και για πολλούς μηδενίστηκαν μηδενίστηκαν λόω ανεργίας.

Είναι μιά διαπίστωση που γίνεται από απλούς πολίτες, από οικονομολόγου -αναλυτές και από ξένους οίκους. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί να διατυπώνεται ανοιχτά από την αρμόδια Αρχή για την είσπραξη φόρων, η οποία –παρ' ότι ανεξάρτητη-  είναι μέρος του οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρ' ότι η ΑΑΔΕ αναγνωρίζει πως έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, εντούτοις, στον μακρύ κατάλογο των προτεινόμενων παρεμβάσεων δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά-πρόταση για μείωση της φορολογίας.μΗ ανεξάρτητη Αρχή απλώς διαπιστώνει και παραδέχεται το πρόβλημα.

Η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών είναι καθοριστική για την επιτυχία του έργου της ΑΑΔΕ. Αν η φορολογία ήταν χαμηλότερη, ή τα εισοδήματα ήταν υψηλότερα η ροή των φόρων προς τα κρατικά ταμεία θα ήταν ομαλή και δεν θα χρειάζονταν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών (στο 60% των οφειλετών) και κυνηγητό για να εισπραχθούν οι βεβαιωθέντες φόροι.

Η διαπίστωση

Η σχετική αναφορά στο Σχέδιο της ΑΑΔΕ υπάρχει στο κεφάλαιο που αφορά στην «αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης (Ανάλυση SWOT)», όπου περιγράφονται τα "δυνατά σημεία", οι "ευκαιρίες", οι "αδυναμίες" και οι "απειλές". Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της Α.Α.Δ.Ε., τα αποτελέσματα της απόδοσης των Υπηρεσιών της, τους διαθέσιμους πόρους, την καταγραφή των προβλημάτων και των αδυναμιών της, τις προτάσεις των Υπηρεσιών και των Επαγγελματικών Φορέων καθώς και την μελέτη των μεταβλητών του εξωτερικού περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT με σκοπό την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διαμόρφωση των στόχων και των έργων του Ε.Σ. της Α.Α.Δ.Ε. για το 2018.

Παραθέτει το διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται:

- Οι δυνάμεις και οι αδυναμίες που εντοπίζονται ως εσωτερικοί παράγοντες με βάση την ανάλυση των λειτουργιών και των συστημάτων της Αρχής, και

- Οι ευκαιρίες και οι απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την λειτουργία της.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα:

Δυνατά Σημεία

•Ανθρώπινο Δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου και προσόντων

•Ανάπτυξη Καινοτόμων Συστημάτων Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

•Αυτοτέλεια Οικονομικής Διαχείρισης

Ευκαιρίες

•Δυνατότητα απορρόφησης Ευρωπαϊκών Οικονομικών Πόρων

• Συνεργασία με Τρίτους Φορείς

•Συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς

•Αξιοποίηση πληροφοριών στην καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

Αδυναμίες

•Έλλειψη Τυποποιημένων διαδικασιών

•Ανάγκη περαιτέρω ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών

•Ελλιπής κωδικοποίηση νομοθεσίας

• Ελλιπής υλικοτεχνολογικός εξοπλισμός

•Έλλειψη πρόσβασης-διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων Φορέων

•Ανάγκη περαιτέρω διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε.

♦ Έλλειψη έμπειρων υπαλλήλων σε εξειδικευμένα θέματα

♦ Ανάγκη εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών

♦ Ελλιπής στελέχωση Υπηρεσιών

Απειλές

• Μειωμένη Φοροδοτική ικανότητα πολιτών

• Πολυνομία, συνεχής μεταβολή θεσμικού πλαισίου

• Καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους

ΠΗΓΗ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ