"


Στην 6η Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού στη Λήμνο ο Κόττας
6η Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού στη Λήμνο 25-27 Μαΐου 2018
Διαπεριφερειακές συνεργασίες, θεσμικές αλλαγές και παρουσίαση καλών πρακτικών με την συμμετοχή του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ τουρισμού.
Συμμετοχή στο ιστορικό συνέδριο για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στο Μούδρο, καθώς και ξενάγηση σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους.

Παράλληλα, συγκίνηση και γλυκόπικρες αναμνήσεις από τη στρατιωτική μου θητεία στο όμορφο νησί πριν τριάντα χρόνια.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ