"


Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού, αποφάσισε τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει
την Κυριακή 6 Μαΐου στο Δημοτικό Μέγαρο του Άργους Ορεστικού στις 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα:
Έγκριση απολογισμού 2017
Έγκριση προϋπολογισμού 2018
Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΚΟΜΑΘ
Πρόσθετη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου
Γενικά: Θέματα που αφορούν στο Σύλλογο
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ