"


Με 37 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)
το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
Επικύρωση Πρακτικών 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς για τη συγκρότηση Επιτροπής Ειδικού Βοηθήματος, με σκοπό τη στήριξη καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, των οποίων οι συνδέσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διακοπεί, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εισήγηση Δημάρχου
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς, που προκύπτει από την αγωγή της Κοινοπραξίας «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. – ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» κατά του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση Αιρετών και υπάλληλων του Δήμου Καστοριάς στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καστοριάς (υπόθεση κατολισθήσεων Κλεισούρας). Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
Αποδοχή χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το  πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Εισήγηση Αντιδ/ρχων κ.κ. Μ.Αντωνίου – Σ.Λιάνου
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο Καστοριάς για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. Εισήγηση Αντιδ/ρχου
κ. Π.Δάγγα
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στη 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς – Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Λ.Ζήση
Έγκριση χρηματοδότησης του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για την πραγματοποίηση των αγώνων δρόμου «Run Greece» στην Καστοριά. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Λ.Ζήση
Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Σωματείο Φίλων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού «ΑΤΛΑΝΤΑΣ» του διεθνούς αγώνα αυτοκινήτων 4x4 Rally Greece off Road –  Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Λ.Ζήση
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην 21η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «TAXIDI» στην Λευκωσία. – Έγκριση γενόμενης μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου στην Έκθεση. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Λ.Ζήση
Έγκριση συνδιοργάνωσης ποδοσφαιρικού τουρνουά με τον Α.Γ.Σ. Μαυροχωρίου «Γράμμος». – Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Λ.Ζήση
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαχείρισης της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Π.Δάγγα
Ορισμός υπολόγου έργων. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος Βυσσινιάς του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών
Διαγραφές ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης
Οικ/κών Υπ/σιών
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης
Οικ/κών Υπ/σιών
Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων, για την εκτέλεση της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καστοριάς". Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, που αφορά στην Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και Δήμου Καστοριάς για την Πράξη «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς». Εισήγηση Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Τοιχιού». Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ. Αποσκέπου». Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «Υποστήριξη Επίβλεψης Υλοποίησης των έργων:
«Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Τοιχιού»
«Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ. Αποσκέπου»
«Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Α1 Φουντουκλή (ΛΕΜ)»
«Βελτίωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νέου Οικισμού (Γάβρος)». Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου. Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: "Εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων". Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: "Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων". Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: "Αντικατάσταση σηματοδοτών Δήμου Καστοριάς (νέο έργο 2017)". Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)  του έργου: ''Συντήρηση – κατασκευή πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων λοιπών Δημ. Ενοτήτων''. Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Σχετική αίτηση
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς. Σχετική αίτηση
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ του Δήμου Καστοριάς. Σχετική αίτηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Τόμου

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ